VISIE
Over een aantal jaar zijn alle sport-evenementen dusdanig ingericht dat er voldoende mogelijkheden zijn om te zorgen voor een veilig sportklimaat betreffende de begeleiding omtrent de evenementen.

MISSIE
De Stichting Veilig Sporten heeft als doel primair in de behoefte te voorzien van de vrijwilligers in de sport. Wij willen dit onder meer bereiken door het aanbieden van goederen en diensten die dit ondersteunen. Dit zal moeten gelden voor alle vormen van sport.

DOELSTELLINGEN & STRATEGIE
De doelstellingen van de stichting veiligsporten.nl splitsen we op in korte termijn doelstellingen tot eind 2018 en een doelstellingen op langere termijn tot eind 2021. De lange termijndoelen staan vermeld in het beleidsplan (die op de website te vinden is).
De korte termijn doelstelling is dat we de eerste evenementen via deze stichting kunnen voorzien van ‘veilige’ staff voor de zomer van 2018.
De lange termijndoelstelling richt zich op bewust maken van alle organisaties en partijen die samenwerken met vrijwilligers, opdat zij allen een VOG hebben zodra zij vrijwilligerswerk verlenen in een sportklimaat.