Aan de op de website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stichting Veilig Sporten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat vanwege het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie. U als afnemer van de informatie bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Stichting Veilig Sporten geen controle heeft.

Stichting Veilig Sporten draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van andere bronnen.

Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Het vertonen van hyperlinks betekent ook niet dat er een samenwerking bestaat tussen Stichting Veilig Sporten en de beheerders van die sites.

Vragen
Als u verdere vragen heeft omtrent de Disclaimer neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.