Hoe is deze stichting ontstaan? 

De Stichting Veilig Sporten is een initiatief van een aantal betrokken ouders en trainers welke graag een veilig sportklimaat voor alle kinderen en begeleiders in Nederland wensen. Dit veilige sportklimaat wordt gecreeerd via de verschillende onderdelen op het gebied van veiligheid, richtlijnen, aanwezige protocollen en begeleiders. Met name op dit laatste onderwerp kan er een grote verbetering plaatsvinden.

Wat is een VOG eigenlijk?

Een VOG is de afkorting van de Verklaring Omtrent het Gedrag. Met een VOG kan je laten zien dat je in het verleden niets hebt gedaan wat een risico zou kunnen vormen voor je toekomstige vrijwilligerswerk. 

Uit gezamenlijke ervaringen is gebleken dat met name bij sportevenementen /sportkampen met overnachtingen niet alle vrijwilligers een VOG verklaring hebben. Trainers/vrijwilligers welke bij een vereniging zijn aangesloten kunnen een gratis VOG aanvragen via hun eigen vereniging. Alle andere vrijwilligers welke niet bij een vereniging zijn aangesloten kunnen niet in aanmerking komen voor deze gratis VOG regeling. Zij moeten dit vaak zelf regelen en het volledige bedrag betalen. Het gaat in dit geval om begeleiders die direct met kinderen aanraking zullen zijn. Hoewel er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie van deze evenementen om aan alle veiligheidseisen te voldoen blijkt dat het de begeleiders zelf niet altijd lukt om een VOG aan te vragen en het om deze reden dit nalaten te doen maar wel met kinderen zullen werken.

Vandaar dat dit initiatief is geboren voor die vrijwilligers die wel écht vrijwillig zijn maar niet niet altijd de mogelijkheid hebben deze VOG-verklaring via hun vereniging aan te vragen ten opzichte van de andere vrijwilligers die dat wél kunnen bij hun eigen vereniging.

Op deze manier willen wij deze vrijwilligers helpen om op een gezonde basis aan een evenement deel te nemen als begeleider en ze ook alle mogelijkheden te bieden zoals alle andere vrijwilligers.
Via deze weg willen wij bijdragen aan een veilig sportklimaat voor alle sportende kinderen en begeleiders in Nederland.