HOE WERKT HET? 

Als je een contract hebt met een organisatie en hierbij vrijwilligerswerk gaat doen kan je via deze stichting je VOG aanvragen.

Dit kan alleen als je geen VOG kan aanvragen via je eigen vereniging of club.

Waarom hanteren wij € 6,50 administratiekosten?

Dit doen wij om een aantal kosten te kunnen dekken. Denk aan de hosting kosten van onze website, tijd voor mailcommunicatie, het verwerken van de aanvragen en het opstellen van ons jaarverslag. Met deze kleine bijdrage kunnen we dit allemaal dekken. Wij zijn een stichting zonder enig winstoogmerk en onze administratie is 100% transparant.

Welke informatie hebben wij van je nodig om de aanvraag in behandeling te nemen? 

De volgende documenten en informatie vragen wij je na het invullen van je VOG aanvraag naar ons te mailen:

 1. Het vrijwilligerscontract wat je hebt afgesloten met de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat verrichten.
 2. De door jouw ondertekende ethische code van de organisatie (vraag hiernaar mochten ze dit niet hebben).
 3. Jouw identiteitsbewijs

Daarnaast vragen wij enkele persoonlijke gegevens zoals je e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum etc. Wij zullen deze gegevens enkel gebruiken voor het beoordelen en aanvragen van de VOG. Nimmer zullen wij deze gegevens verspreiden of doorgeven aan organisaties buiten deze Stichting. Na het verwerken van je aanvraag zullen wij al je persoonlijke gegevens en documenten verwijderen.

VEREISTEN VOOR AANVRAGEN VOG

 • Een vrijwilliger moet een contract delen met Stichting Veiligs Sporten waarin de overeenkomst met de organisatie vastligt.
 • In het contract moet duidelijk vermeld staan dat er geen betaling plaatsvindt tegenover de geleverde diensten van de vrijwilliger.
 • In het contract moet vermeld staan dat de vrijwilliger onder de aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie valt.
 • In de bevestiging met de organisatie moet een Ethische Code zijn ondertekend (scan of digitale ondertekening is voldoende).
 • De data waarin de vrijwilliger bij de organisatie werkzaam is moet in de toekomstige periode plaatsvinden (niet achteraf).

AANVRAAG PROCEDURE

 1. Een vrijwilliger kan bij ons een VOG aanvragen via het formulier op deze site als aan bovenstaande vereisten kan worden voldaan.
 2. Het versturen van de benodigde documentatie gaat via de mail naar ons mailadres. Instructies hierover ontvang je na je aanvraag.
 3. Maak de betaling van de administratiekosten in orde via de betaallink in de bevestigingsmail.
 4. Na ontvangst van de aanvraag wordt er een verificatie check gedaan bij de betreffende organisatie(s).
 5. Wij vragen je VOG aan en je ontvangt deze op jouw thuisadres zoals bekend bij de gemeente waar je staat ingeschreven.