Over de stichting

Veilig

De stichting hoopt een veilig sport klimaat in gang te zetten door met deze site de vrijwilligers er bewust van te maken dat een VOG belangrijk is om je goede intenties aan te tonen aan de organisatie waar je aan de slag gaat.

VOG

Een VOG aanvragen kan via deze site, mits jij en de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen aan de voorwaarden voldoen en kan enkel en alleen wanneer je dit niet kan aanvragen via een andere route bijvoorbeeld een eigen club of vereniging.

Vertrouwd

Wij werken volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij jouw gegevens enkel en alleen gebruiken voor het aanvragen van een VOG en nooit aan derden zullen verstrekken. Je hebt bijvoorbeeld het recht om je persoonsgegevens in te zien etc. Meer informatie kan je online vinden.

Vraag je VOG aan en start de procedure ›