Een VOG is een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze wordt uitgegeven door dienst Justis (ministerie van Justitie en Veiligheid). 
Een VOG heb je vaak nodig als je wilt werken met jonge (minderjarige) kinderen. De betreffende organisatie vraagt dan van je een VOG om je te toetsen op de profielen voor het werken met minderjarigen. (Er zijn meerder profielen (8) waarop je getoetst kan worden, het werken met minderjarigen is 1 hiervan, kijk voor meer info op de site van Dienst Justis  https://www.justis.nl) Als je nooit problemen hebt gehad met het werken met minderjarigen dan zal het geen probleem zijn om deze VOG aan te vragen. 

Als blijkt dat iemand in aanraking is geweest met justitie, beoordeelt dienst Justis aan de hand van een screeningsprofiel of de strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van een VOG.

Er bestaan screeningsprofielen voor specifieke beroepsgroepen, zoals buitengewoon opsporingsambtenaar, politicus, onderwijzer en taxichauffeur. Ook bestaat er een specifiek screeningsprofiel voor een aanvraag van de VOG voor rechtspersonen. Daarnaast heeft Justis een algemeen screeningsprofiel ontwikkeld. Dit profiel is onderverdeeld in acht risicogebieden (die weer zijn onderverdeeld in specifieke functieaspecten):

 1. Informatie
 2. Geld
 3. Goederen
 4. Diensten
 5. Zakelijke relaties
 6. Proces
 7. Aansturen organisatie
 8. Personen

Op de VOG wordt vermeld op basis van welk(e) screeningsprofiel(en) – en eventueel functieaspecten – de aanvrager is beoordeeld. Voor het aanvragen van een VOG voor het werken met kinderen wordt je voor profiel “45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier” gescreend. 

Een ethische code is een gedragscode waarbij de organisatie aangeeft hoe zij willen dat de omgang geregeld is. Hierin wordt omschreven wat gewenst en ongewenst gedrag is. 

 • Een DigID code (kan je aanvragen en duurt een paar werkdagen), 
 • Je toekomstige vrijwilligers-contract met een organisatie (digitaal), 
 • een ethische code (digitaal), 
 • een email adres
 • een BSN nummer

Het screeningsprofiel 45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier.

Als je training geeft bij je sportvereniging dan kan je een gratis VOG aanvragen via hen en niet via deze site. Deze site is alleen bedoeld voor mensen die vrijwilliger zijn, een VOG nodig hebben voor hun vrijwilligerswerk en dit niet op een andere manier kunnen aanvragen. 

Wij zijn een Stichting zonder winstoogmerk. Echter, maken we toch een aantal kosten. Denk aan de hosting kosten van onze website, de tijd voor het verwerken van je aanvraag, mailcommunicatie en het opstellen van ons jaarverslag. Al deze kosten kunnen we dekken met deze paar Euro’s. 

De VOG aanvragen die wij versturen moeten door MinJus verwerkt worden. Dit duurt een paar dagen en gemiddeld 72 uur nadat wij je aanvraag intern hebben verwerkt.

Aangezien wij ons best gaan doen om jouw gegevens te verwerken en een VOG gaan aanvragen voor jou willen wij zeker weten dat jij een natuurlijk persoon bent.

Nadat je je aanvraag hebt ingediend ontvang je automatisch een e-mail dat we hem in goede orde hebben ontvangen. Om je aanvraag af te ronden dien je ons nog de benodigde documenten toe te sturen. Dit alles staat vermeld in de automatische mail die je ontvangt.

Zodra wij je aanvraag hebben verwerkt zullen wij al je persoonlijke gegevens en documenten verwijderen.

Deze beslissing ligt bij dienst Justis